Kaynak https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pumpjack_0154.jpg


İnsanlık milyonlarca yıldır arayış içindedir. Çeşitli bilimsel icatlar, aletler ve edevatlar keşfederler. Bu sürecin en önemli parçası belki de ham madde ve enerjidir. Günümüzde kullandığımız pek çok şey petrolün bir yansımasıdır. Petrol bu kadar önemli olmasının bence asıl sebebi Dünya’da az bulunmasından dolayıdır diye düşünmekteyim. Büyük devletler petrol aramak için önemli bütçeler hazırlarlar. Ülkeler petrolü elde etmek için birbiriyle yarış halindedir.

 


Petrol Nasıl Oluşur ?

Petrol , denizlerdeki bitkilerin veya hayvanların çürümesi sonucu kalıntılarıyla oluşur. Bu oluşan kalıntılar milyonlarca yıl bekler ve daha fazla çürür. Çürüme sonucunda geriye yağlı maddeler kalır. Çamur ve devasa kayaların altında kalan yağlar , petrole ve gaza dönüşürler.

 

 

 

Türkiye’de var mı ?  

Evet , vardır. Ancak bu konuda ülkemiz zengin değildir. Bulunan petrol yatakları çoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çıkartılmaktadır.

 

Türkiye’de Petrol İlk Defa Nerede Çıkarıldı ?

Türkiye’de ilk defa petrol 1948 yılında Batman’da çıkarıldı. İsmet İnönü’nün katımlıyla açılan kuyu 1 milyon tonu gecik petrol üretti.

 

Türkiye Petrol Haritası ?

Foto

 

Türkiye’de En Fazla Petrol Üreten İller Nerelerdir ?

Türkiye’de en fazla petrol çıkaran bazı yerler : Batman  ,Diyarbakır ,Adıyaman ,Mardin ve Şanlıurfa.

 

Petrol’ün Kimyası

Metan, tek bir karbon atomunun etrafına bağlanmış dört hidrojen atomundan oluşur; oktan, sekiz karbon atomu ve on sekiz hidrojen atomundan oluşur. Bu nedenle metan ve oktan sırasıyla CH4 ve C8H18 olarak da ifade edilebilir. Metan 25°C oda sıcaklığında gaz halindeyken oktan bu sıcaklıkta sıvı haldedir. Bu iki tür molekülü farklı özelliklere sahip kılan, moleküler yapıları ve bağlandıkları atomlardır. Dünyamızda doğal olarak metan ve oktan gibi birçok farklı hidrokarbon vardır. Petrol, bu hidrokarbonların zengin bir karışımıdır. Parafinler, naftenler, alkenler ve aromatikler, petrolü oluşturan başlıca hidrokarbon türleridir. Petrol, hidrokarbonlara ek olarak azot, kükürt, oksijen ve diğer bileşenleri de içerir.

 

Petroldeki hidrokarbonların ve diğer bileşiklerin türleri ve oranları, çıkarıldıkları yere göre büyük ölçüde değişirken, elementlerin oranları çok fazla değişmez. Ortalama ham petrol ağırlıkça %83-87 karbon ve %12-15 hidrojenden oluşur. Petroldeki azot, oksijen ve kükürttün (N, O, S) ağırlık yüzdesi genellikle %5'ten azdır.

 

 

Yorumunu Yaz

Daha yeni Daha eski